Ludzie  Iwona Arent
RSS


email
wwwwww.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/posel.xsp?id=0...
funkcje
Poseł

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9