RSS
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
tel.: (22) 6942611, 6942619, 6942629, 6942630
faks: (22) 6942628, 6942631

www.kp.pis.org.pl

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9