RSS

O partii

Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość, PiS, powstała 8 czerwca 2001 r. (choć pierwszy komitet lokalny powstał już 22 marca 2001 r.) na fali popularności uzyskanej przez Lecha Kaczyńskiego podczas pełnienia przez niego funkcji ministra sprawiedliwości od czerwca 2000 r. do lipca 2001 r. Działacze PiS wywodzą się w większości ze środowisk dawnej Akcji Wyborczej „Solidarność” (Porozumienia Centrum, Stronnictwa Konserwatywno Ludowego, Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego) i Ruchu Odbudowy Polski.

Pierwszym Prezesem PiS w 2001 r. został Lech Kaczyński. Na czele partii stał do 2003 r. Potem do 2006 r. pełnił funkcję honorowego prezesa partii.

Od 2003 r. Prezesem PiS i Przewodniczącym Zarządu Głównego był Jarosław Kaczyński. Na II Kongresie PiS w Łodzi, w czerwcu 2006 r. został ponownie wybrany na prezesa partii. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego oraz Sekretarza Generalnego objął Joachim Brudziński, decyzją Rady Politycznej PiS z dnia 08.07.2006 r. 11.01.2007 r. złożył on jednak rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza Generalnego. Rada Polityczna PiS dnia 12.01.2008 r. wybrała na to stanowisko Jarosława Zielińskiego.

26 września 2009 r. 4. posiedzenie II Kongresu PiS przyjęło nowy Statut PiS, który m.in. zlikwidował funkcje Przewodniczącego Zarządu Głównego i Sekretarza Generalnego, a powołał do istnienia Komitet Wykonawczy. Jego przewodniczącym został Joachim Brudziński.

Partia ma czterech wiceprezesów. Są nimi Mariusz Kamiński, Adam Lipiński, Antoni Macierewicz i Beata Szydło.

Ścisłe kierownictwo PiS stanowi Komitet Polityczny. W jego skład, poza prezesem i wiceprezesami, wchodzą: Marek Kuchciński, Mariusz Błaszczak, Stanisław Kostrzewski, Joachim Brudziński, Marek Opioła, Ryszard Czarnecki, Marek Gróbarczyk, Dawid Jackiewicz, Wiesław Janczyk, Wojciech Jasiński, Krzysztof Jurgiel, Mariusz Kamiński, Stanisław Karczewski, Karol Karski, Leonard Krasulski, Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Michałkiewicz, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Marek Suski, Wojciech Szarama, Krzysztof Tchórzewski, Ryszard Terlecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Elżbieta Witek i Jarosław Zieliński.

Partia ma organizację młodzieżową, jaką jest Forum Młodych PiS, której przewodniczy Marcin Mastalerek. Założycielem FM PiS jest obecny poseł Maks Kraczkowski.

PiS liczy dziś ponad 20 tysięcy członków.

Historia PiS

W wyborach do Sejmu 23 września 2001 r. PiS uzyskało 9,50% głosów, co dało 44 mandaty poselskie. Z tej samej listy startowali też członkowie Przymierza Prawicy, które 2 czerwca 2002 r., po długich negocjacjach, ostatecznie przyłączyło się do PiS-u.

20 czerwca 2002 r. PiS zawarła koalicję wyborczą do sejmików wojewódzkich (z wyjątkiem mazowieckiego) z Platformą Obywatelską. W efekcie wyborów PiS współrządzi obecnie w województwach mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim i pomorskim. W wyborach samorządowych prezydentem Warszawy został Lech Kaczyński, pokonując w drugiej turze Marka Balickiego (SLD).

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca 2004 r. PiS uzyskało 12,67% głosów, co dało jej 7 mandatów. Eurodeputowani PiS wchodzą w skład grupy Unia na Rzecz Europy Narodów.

W wyborach do Sejmu 25 września 2005 r. na PiS głosowało 3 185 714 obywateli (26,99 proc.), przyniosło to partii 155 mandatów poselskich i 50 senatorskich.

W dniu 23 października 2005 r. kandydat PiS na urząd Prezydenta RP Lech Kaczyński w II turze pokonał kandydata Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska stosunkiem głosów 54,04% do 45,96% (w I turze obaj kandydaci uzyskali odpowiednio: 33,10% i 36,33% głosów). 23 grudnia tego samego roku Lech Kaczyński objął urząd Prezydenta RP po ustępującym ze stanowiska Aleksandrze Kwaśniewskim.

Po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 27 września 2005 r. prezes partii Jarosław Kaczyński wyznaczył na premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który 19 października 2005 r. został desygnowany na tę funkcję przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a 31 października 2005 r. zaprzysiężony na Prezesa Rady Ministrów wraz z nowopowołanym rządem. 10 listopada 2005 r. gabinet Kazimierza Marcinkiewicza otrzymał od Sejmu wotum zaufania.

Na początku był to rząd mniejszościowy. Jednak po podpisaniu 27 kwietnia 2006 r. przez Prawo i Sprawiedliwość, Samoobronę oraz Narodowe Koło Parlamentarne, a następnie 5 maja 2006 r. przez Ligę Polskich Rodzin umowy koalicyjnej utworzona została większościowa koalicja rządowa.

10 lipca 2006 r. Kazimierz Marcinkiewicz podał się do dymisji. Tego samego dnia Prezydent RP Lech Kaczyński desygnował na premiera Jarosława Kaczyńskiego, który wraz ze swoim gabinetem został zaprzysiężony 14 lipca 2006 r. Nowy premier otrzymał wotum zaufania od Sejmu 19 lipca 2006 r.

21 września 2006 r. Jarosław Kaczyński po spotkaniu z komitetem politycznym zwrócił się do prezydenta o odwołanie Andrzeja Leppera ze stanowiska wicepremiera i Ministra Rolnictwa. Następnego dnia Lech Kaczyński odwołał Leppera z rządu.

16 października 2006 r. prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz liderzy Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony podpisali nowa umowę koalicyjną.

11 sierpnia 2007 r. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości wyraziła zgodę na podjęcie działań zmierzających do przedterminowych wyborów. 13.08.2007 r. Prezydent Lech Kaczyński na wniosek Prezesa Rady Ministrów odwołał z rządu ministrów rekomendowanych przed Ligę Polskich Rodzin oraz Samoobronę.

21 października 2007 r. Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory parlamentarne. Zdobyło jednak 5 183 477 głosów, a więc o 2 mln więcej niż w 2005 r.

5 listopada 2007 r. Jarosław Kaczyński podał rząd do dymisji. Została ona przyjęta. Gabinet Jarosława Kaczyńskiego pełnił swoje obowiązki do 16 listopada 2007 r. - do momentu zaprzysiężenia nowego rządu.

8 grudnia 2007 r. odbyło się 2. posiedzenie II Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, na którym delegaci udzielili Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu wotum zaufania.

31 stycznia 2009 rozpoczęło się dwudniowe 3. posiedzenie II Kongresu PiS. 1 lutego przyjęty został program partii „Polska nowoczesna. Polska solidarna. Polska bezpieczna”.

Kolejne, czwarte posiedzenie III Kongresu PiS odbyło się w 6–7 marca 2010 r. w Poznaniu. Delegaci poparli Jarosława Kaczyńskiego na kolejną kadencję Prezesa partii. Kongres przyjął także uchwałę wzywającą Lecha Kaczyńskiego do startu w wyborach prezydenckich.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu154m pod Smoleńskiem, będącej największą polską tragedią po II wojnie światowej zginął pierwszy Prezes Prawa i Sprawiedliwości Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, a także wielu polityków związanych ze środowiskiem PiS: przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Grażyna Gęsicka, wiceprezesi Aleksandra Natalli-Świat i Przemysław Gosiewski, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra, Minister Koordynator Służb Specjalnych w rządzie PiS Zbigniew Wassermann, wicemarszałek Senatu Stanisław Zając, senator Janina Fetlińska, szef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz jej dwaj ministrowie Władysław Stasiak, Paweł Wypych i Mariusz Handzlik, zastępca dyrektora gabinetu politycznego kancelarii Katarzyna Doraczyńska oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło.

W wyborach prezydenckich 2010 roku, które odbyły się po tragicznej śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na ten urząd został Jarosław Kaczyński, który w II turze uzyskał 46,99 proc. głosów.

9 października 2011 roku w wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość poparło 29,89 proc. Polaków.

Członkostwo w PiS

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości może być każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych, akceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w Statucie PiS, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS, spełnia inne wymogi określone okresowo przez Komitet Polityczny.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie może być osoba, która jest członkiem innej partii lub należy do organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnie wspiera taką partię i organizację, osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona; która popełniła przestępstwo z niskich pobudek albo przeciwko której został skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; która działa na szkodę PiS.

Członkiem Forum Młodych może być osoba, która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 29 roku życia.

Aby uzyskać informację nt. członkostwa w PiS, należy napisać maila do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania biura Zarządu Okręgowego PiS.

Okręg Białystok - bialystok@pis.org.pl
Okręg Bielsko-Biała - bielsko-biala@pis.org.pl
Okręg Bydgoszcz - bydgoszcz@pis.org.pl
Okręg Chełm - chelm@pis.org.pl
Okręg Chrzanów - chrzanow@pis.org.pl
Okręg Częstochowa - czestochowa@pis.org.pl
Okręg Elbląg - elblag@pis.org.pl
Okręg Gdańsk - gdansk@pis.org.pl
Okręg Gdynia - gdynia@pis.org.pl
Okręg Gliwice - gliwice@pis.org.pl
Okręg Kalisz - kalisz@pis.org.pl
Okręg Katowice - katowice@pis.org.pl
Okręg Kielce - kielce@pis.org.pl
Okręg Konin - konin@pis.org.pl
Okręg Koszalin - koszalin@pis.org.pl
Okręg Kraków - krakow@pis.org.pl
Okręg Krosno - krosno@pis.org.pl
Okręg Legnica - legnica@pis.org.pl
Okręg Lublin - lublin@pis.org.pl
Okręg Łódź - lodz@pis.org.pl
Okręg Nowy Sącz - nowy_sacz@pis.org.pl
Okręg Olsztyn - olsztyn@pis.org.pl
Okręg Opole - opole@pis.org.pl
Okręg Piła - pila@pis.org.pl
Okręg Piotrków Trybunalski - piotrkow_trybunalski@pis.org.pl
Okręg Płock - plock@pis.org.pl
Okręg Poznań - poznan@pis.org.pl
Okręg Radom - radom@pis.org.pl
Okręg Rybnik - rybnik@pis.org.pl
Okręg Rzeszów - rzeszow@pis.org.pl
Okręg Siedlce - siedlce@pis.org.pl
Okręg Sieradz - sieradz@pis.org.pl
Okręg Sosnowiec - sosnowiec@pis.org.pl
Okręg Szczecin - szczecin@pis.org.pl
Okręg Tarnów - tarnow@pis.org.pl
Okręg Toruń - torun@pis.org.pl
Okręg Wałbrzych - walbrzych@pis.org.pl
Okręg Warszawa - warszawa@pis.org.pl
Okręg Wrocław - wroclaw@pis.org.pl
Okręg Zielona Góra - zielona_gora@pis.org.pl

W treści wiadomości prosimy podać nazwę miejscowości zamieszkania. Wtedy szybko wskażemy osobę, z którą powinni się Państwo kontaktować w celu wstąpienia do partii.

Członkowie są przyjmowani do PiS na mocy uchwały Zarządu Powiatowego PiS, Zarządu Okręgowego PiS lub Komitetu Politycznego po złożeniu pisemnej deklaracji i właściwych dokumentów.

Pobierz ankietę personalną członka PiS

Przeczytaj Statut PiS

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9