Okręg Kraków
RSS
   Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 13 - Kraków
   Komitety terenowe PiS
   miasto Kraków
   Dzielnica I Kraków
   Dzielnica II Kraków
   Dzielnica III Kraków
   Dzielnica IV Kraków
   Dzielnica V Kraków
   Dzielnica VI Kraków
   Dzielnica VII Kraków
   Dzielnica VIII Kraków
   Dzielnica IX Kraków
   Dzielnica X Kraków
   Dzielnica XI Kraków
   Dzielnica XII Kraków
   Dzielnica XIII Kraków
   Dzielnica XIV Kraków
   Dzielnica XV Kraków
   Dzielnica XVI Kraków
   Dzielnica XVII Kraków
   Dzielnica XVIII Kraków
   powiat krakowski (ziemski)
   gmina Czernichów
   gmina Krzeszowice
   gmina Liszki
   gmina Michałowice
   gmina Mogilany
   gmina Skawina
   gmina Skała
   gmina Słomniki
   gmina Świątniki Górne
   gmina Wielka Wieś
   gmina Zabierzów
   gmina Zielonki
   powiat miechowski
   powiat olkuski
   gmina Klucze
   gmina Olkusz
   gmina Wolbrom
   Pełnomocnik Forum Młodych PiS
   Regionalna Komisja Rewizyjna
   Biura Poselskie
Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 13 - Kraków
Andrzej Adamczyk   www  więcej
Komitety terenowe PiS
miasto Kraków
Dzielnica I Kraków
1.Maciej Szubra
Przewodniczący Zarządu
602 605305     więcej
2.Krzysztof Baron
Sekretarz
516 931953     więcej
3.Stanisław Rachwał
Skrabnik
503 168980     więcej
Dzielnica II Kraków
1.Małgorzata Kozdrój-­Weigel
Przewodniczący Zarządu
510 681558     więcej
2.Robert Karpeta
Sekretarz
605 628147     więcej
3.Maciej Weigel
Skarbnik
660 988989     więcej
Dzielnica III Kraków
1.Mirosław Boruta
Przewodniczący Zarządu
609 116284     więcej
2.Barbara Macieik
Sekretarz
503 565910     więcej
3.Jolanta Łaszczyk
Skarbnik
508 825015     więcej
4.Ewa Cerek
członek Zarządu
692 103598     więcej
5.Krystyna Kantorowicz
członek Zarządu
12 4126536     więcej
Dzielnica IV Kraków
1.Bolesław Kosior
Przewodniczący Zarządu
     więcej
2.Andrzej Rychławski
Sekretarz
501 124117     więcej
3.Renata Wiśniewska
Skarbnik
609 451171     więcej
Dzielnica V Kraków
1.Marek Tuchowski
Przewodniczący Zarządu
504 804156     więcej
2.Stanisława Alfawicka
Sekretarz
604 113330     więcej
3.Antoni Kuźniar
Skarbnik
606 576372     więcej
Dzielnica VI Kraków
Stefan Suliński
Przewodniczący Zarządu
605 416534     więcej
Dzielnica VII Kraków
Andrzej Olewicz
Przewodniczący Zarządu
514 008803     więcej
Dzielnica VIII Kraków
Dzielnica IX Kraków
Ryszard Kapuściński
Przewodniczący Zarządu
502 663236     więcej
Dzielnica X Kraków
Mirosław Sanek
Przewodniczący Zarządu
507 740013     więcej
Dzielnica XI Kraków
1.Michał Ciechowski
Przewodniczący Zarządu
22 6997280
698 993718 
   więcej
2.Krzysztof Janik
Sekretarz
     więcej
3.Grzegorz Pałka
Skarbnik
512 074492     więcej
Dzielnica XII Kraków
1.Wiesław Markowicz
Przewodniczący Zarządu
793 336868     więcej
2.Marcin Wróbel
Sekretarz
509 192299     więcej
3.Tadeusz Kaznowski
Skarbnik
510 398378     więcej
4.Władysław Grodecki
członek Zarządu
888 880033     więcej
5.Kinga Witkowska
członek Zarządu
607 961355     więcej
Dzielnica XIII Kraków
1.Piotr Świtalski
Przewodniczący Zarządu
795 266798     więcej
2.Alina Waszęda
Sekretarz
502 596114     więcej
3.Piotr Korczak-­Niwicki
Skarbnik
507 460868     więcej
Dzielnica XIV Kraków
1.Bogdan Kondratowicz
Przewodniczący Zarządu
500 733497     więcej
2.Jacek Stroka
Sekretarz
602 194843     więcej
3.Tomasz Doniec
Skarbnik
694 061547     więcej
Dzielnica XV Kraków
1.Adam Grelecki
Przewodniczący Zarządu
696 889000     więcej
2.January Madoń
Sekretarz
692 648317     więcej
3.Bogdan Sudoł
Skarbnik
507 012001     więcej
4.Barbara Nowak
członek Zarządu
606 145093     więcej
5.Edward Kwaśniewski
członek Zarządu
502 198579     więcej
Dzielnica XVI Kraków
1.Włodzimierz Pietrus
Przewodniczący Zarządu
601 477269     więcej
2.Piotr Król
Sekretarz
504 756171     więcej
3.Józef Bobela
Skarbnik
501 857189     więcej
Dzielnica XVII Kraków
1.Andrzej Mazur
Przewodniczący Zarządu
664 961344     więcej
2.Robert Młodawski
Sekretarz
666 875333     więcej
3.Marian Zieleniak
Skarbnik
600 554306     więcej
4.Wiesław Wojnarski
członek Zarządu
602 257549     więcej
5.Andrzej Michalczyk
członek Zarządu
694 434044     więcej
Dzielnica XVIII Kraków
1.Edward Porębski
Przewodniczący Zarządu
880 427020     więcej
2.Mirosława Ciężak
Sekretarz
604 183496     więcej
3.Marian Baś
Skarbnik
781 395867     więcej
powiat krakowski (ziemski)
1.Wojciech Pałka
Przewodniczący Zarządu
668 328040     więcej
2.Ryszard Szydło
Sekretarz Zarządu
508 186975     więcej
3.Elżbieta Duda
Skarbnik
503 109095     więcej
gmina Czernichów
Janusz Starowicz
Pełnomocnik
513 059264     więcej
gmina Krzeszowice
1.Wojciech Pałka
Przewodniczący Zarządu
668 328040     więcej
2.Henryk Woszczyna
Sekretarz
601 496950     więcej
3.Grzegorz Bzowski
Skarbnik
503 844800     więcej
gmina Liszki
Paweł Miś
Pełnomocnik
     więcej
gmina Michałowice
1.Ryszard Szydło
Przewodniczący Zarządu
508 186975     więcej
2.Marian Janas
Sekretarz
12 3885297     więcej
3.Jerzy Moryś
Skarbnik
600 732406     więcej
gmina Mogilany
Łukasz Najder
Pełnomocnik
607 100872     więcej
gmina Skawina
1.Krzysztof Gębala
Przewodniczący Zarządu
606 707968     więcej
2.Piotr Ćwik
Sekretarz
     więcej
3.Norbert Rzepisko
Skarbnik
796 647467     więcej
gmina Skała
Elżbieta Duda
Przewodniczący Zarządu
503 109095     więcej
gmina Słomniki
1.Włodzimierz Tochowicz
Przewodniczący Zarządu
600 244454     więcej
2.Stanisław Smoczyński
Sekretarz
500 059914     więcej
3.Daniel Gach
Skarbnik
506 518384     więcej
gmina Świątniki Górne
Wanda Kułaj
Pełnomocnik
669 110521     więcej
gmina Wielka Wieś
Piotr Goraj
Pełnomocnik
602 654694     więcej
gmina Zabierzów
1.Marek Woch
Przewodniczący Zarządu
668 442498     więcej
2.Romana Maziej-­Niewczas
Sekretarz
697 894321     więcej
3.Maciej Rospond
Skarbnik
     więcej
gmina Zielonki
Anna Calik
Pełnomocnik
691 220203     więcej
powiat miechowski
1.Andrzej Markiewicz
Sekretarz
607 088488     więcej
2.Mirosław Dróżdż
Skarbnik
501 351527     więcej
powiat olkuski
gmina Klucze
Sławomir Rosiek
Przewodniczący Zarządu
602 655027     więcej
gmina Olkusz
1.Łukasz Kmita
Przewodniczący Zarządu
784 005080     więcej
2.Ryszard Roterman
Sekretarz
502 409493     więcej
3.Andrzej Ćwikliński
Skarbnik
502 992612     więcej
4.Jacek Osuch
członek Zarządu
784 005070     więcej
5.Andrzej Wójcik
członek Zarządu
502 036126     więcej
gmina Wolbrom
1.Sławomir Rosiek
Przewodniczący Zarządu
602 655027     więcej
2.Henryk Tyrka
Sekretarz
666 914640     więcej
3.Elżbieta Kulka
Skarbnik
602 745840     więcej
Pełnomocnik Forum Młodych PiS
Dawid Liszka608 668350     więcej
Regionalna Komisja Rewizyjna
Joanna Jahn-­Machowska694 142945     więcej

Biura Poselskie
Biuro Poselskie Posła Andrzeja Adamczyka
ul. Rynek 7
32-065 Krzeszowice
tel.: 12 2579032
faks: 12 2579032

Biuro Poselskie Posła Jacka Osucha
ul. Szpitalna 32
32-300 Olkusz
Biuro Poselskie Posła Ryszarda Terleckiego
ul. Szewska 27
31-009 Kraków
tel.: 12 4228844

Biuro Poselskie Poseł Barbary Bubuli
ul. Os. Centrum B 4 m. 42
31-926 Kraków

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9