Okręg Toruń
RSS
   Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 5 - Toruń
   Pełnomocnicy powiatowi PiS
   powiat aleksandrowski
   Komitet w Mieście Aleksandrów Kujawski
   powiat brodnicki
   Komitet w Mieście Brodnica
   Komitet w Gminie Brodnica
   Komitet w Gminie Górzno
   Komitet w Gminie Jabłonowo Pomorskie
   Komitet w Gminie Świedziebnia
   Komitet w Gminie Zbiczno
   Komitet w Gminie Osiek
   powiat chełmiński
   powiat golubsko - dobrzyński
   powiat grudziądzki (grodzki)
   powiat lipnowski
   powiat radziejowski
   powiat rypiński
   powiat toruński (grodzki)
   Komitet Osiedlowy nr 1 w Toruniu
   Komitet Osiedlowy nr 2 w Toruniu
   Komitet Osiedlowy nr 3 w Toruniu
   Komitet Osiedlowy nr 4 w Toruniu
   powiat toruński (ziemski)
   powiat wąbrzeski
   powiat włocławski (grodzki)
   Komitet Osiedlowy Kazimierza Wielkiego i Zawiśle
   Komitet Osiedlowy Małe Południe
   Komitet Osiedlowy Południe i Michelin
   Komitet Osiedlowy Śródmieście
   Komitet Osiedlowy Zazamcze
   powiat włocławski (ziemski)
   Komitet w Gminach Brześć Kujawski i Lubanie
   Komitet w Gminach Lubień Kujawski i Chodecz
   Komitet w Gminach Kowal i Baruchowo
   Komitet w Gminie Izbica Kujawska i Lubraniec
   Komitet w Gminach Boniewo i Choceń
   Komitet w Gminach Włocławek i Fabianki
   Pełnomocnicy Forum Młodych PiS
   Regionalna Komisja Rewizyjna
   Biura Poselskie
Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 5 - Toruń
Jan Krzysztof Ardanowski   www  więcej
Pełnomocnicy powiatowi PiS
powiat aleksandrowski
1.Zdzisław Nasiński
Przewodniczący Zarządu
536 600351     więcej
2.Agnieszka Kosacka
Sekretarz
508 668269     więcej
3.Dorota Iwińska
Skarbnik
500 304253     więcej
4.Jacek Jankowski
członek Zarządu
607 808497     więcej
5.Paweł Kanaś
członek Zarządu
887 232158     więcej
6.Krzysztof Czajka
członek Zarządu
607 074740     więcej
7.Eugeniusz Krawiec
członek Zarządu
603 212791     więcej
8.Jerzy Serafin
członek Zarządu
662 262613     więcej
9.Bogdan Rogoziński
członek Zarządu
54 2824637     więcej
Komitet w Mieście Aleksandrów Kujawski
1.Zdzisław Nasiński
Przewodniczący Zarządu
536 600351     więcej
2.Małgorzata Babiarczyk
Sekretarz
608 384645     więcej
3.Eugeniusz Krawiec
Skarbnik
603 212791     więcej
4.Sławomir Michalak
członek Zarządu
692 001788     więcej
5.Janusz Nowak
członek Zarządu
694 600990     więcej
powiat brodnicki
1.Teresa Jakimiuk
Przewodniczący Zarządu
604 862082     więcej
2.Michał Straus
Sekretarz
608 135242     więcej
3.Adam Siekliński
Skarbnik
604 287648     więcej
4.Leszek Kwiatkowski
członek Zarządu
604 243567     więcej
5.Roman Rozwadowski
członek Zarządu
514 126759     więcej
6.Jacek Tyburski
członek Zarządu
     więcej
7.Mieczysław Górski
członek Zarządu
504 261622     więcej
8.Dariusz Cichacki
członek Zarządu
608 157657     więcej
9.Tomasz Truszczyński
członek Zarządu
692 280155     więcej
10.Piotr Czyżewski
członek Zarządu
604 589254     więcej
11.Jacek Hila
członek Zarządu
509 706829     więcej
12.Krzysztof Grzegorz Jasieniecki
członek Zarządu
692 400578     więcej
13.Dariusz Malinowski
członek Zarządu
506 598289     więcej
14.Arkadiusz Orłowski
członek Zarządu
509 165201     więcej
Komitet w Mieście Brodnica
Jacek Tyburski     więcej
Komitet w Gminie Brodnica
Dariusz Cichacki608 157657     więcej
Komitet w Gminie Górzno
Jacek Chmarzyński56 4989049     więcej
Komitet w Gminie Jabłonowo Pomorskie
Jan Mirosław Nowakowski608291871     więcej
Komitet w Gminie Świedziebnia
Jacek Grochowalski667 863176     więcej
Komitet w Gminie Zbiczno
Krzysztof Grzegorz Jasieniecki 692 400578     więcej
Komitet w Gminie Osiek
Wiesław Szymczak889 887974     więcej
powiat chełmiński
1.Tadeusz Grzegorowski
Przewodniczący Zarządu
781 955674     więcej
2.Krzysztof Brzozowski
Sekretarz
609 284941     więcej
3.Elżbieta Korgol
Skarbnik
695 373468     więcej
powiat golubsko - dobrzyński
1.Jerzy Nadolski
Przewodniczący Zarządu
509 292512     więcej
2.Arleta Ornowska
Sekretarz
782 531214     więcej
3.Bożena Młodziankiewicz
Skarbnik
666 982113     więcej
4.Henryk Wiśniewski
członek Zarządu
501 147544     więcej
5.Czesław Boroński
członek Zarządu
697 780707     więcej
powiat grudziądzki (grodzki)
1.Marzenna Drab
Przewodniczący Zarządu
     więcej
2.Andrzej Mioduszewski
Sekretarz
606 476626     więcej
3.Marek Totleben
Skarbnik
606 433300     więcej
4.Tomasz Wołowski
członek Zarządu
785 610866     więcej
5.Wojciech Chyła
członek Zarządu
502 387911     więcej
powiat lipnowski
1.Andrzej Balicki
Przewodniczący Zarządu
664 185972     więcej
2.Jarosław Rosłonowski
Sekretarz
600 708273     więcej
3.Zbigniew Napiórski
Skarbnik
605 731344     więcej
4.Krzysztof Wiśniewski
członek Zarządu
501 744207     więcej
5.Paweł Banasik
członek Zarządu
607 774483     więcej
6.Krzysztof Grzywiński
członek Zarządu
667 119465     więcej
7.Donald Zieliński
członek Zarządu
606 802590     więcej
powiat radziejowski
1.Grzegorz Piasecki
Przewodniczący Zarządu
695 933965     więcej
2.Tomasz Kocent
Sekretarz
693 038250     więcej
3.Marta Szmajdzińska
Skarbnik
885 331091     więcej
4.Paweł Betliński
członek Zarządu
724 353329     więcej
powiat rypiński
1.Jarosław Sochacki
Przewodniczący Zarządu
604 521048     więcej
2.Ziemowit Kłosowski
Sekretarz
693 023027     więcej
3.Grażyna Trzcińska
Skarbnik
501 041610     więcej
4.Paweł Grzybowski
członek Zarządu
666 494111     więcej
5.Grzegorz Kuźmiński
członek Zarządu
600 476354     więcej
6.Kazimierz Mroczyński
członek Zarządu
691 128339     więcej
7.Sławomir Malinowski
członek Zarządu
601 283644     więcej
powiat toruński (grodzki)
1.Michał Jakubaszek
członek Zarządu
607 636486     więcej
2.Kamil Kojak
Skarbnik
     więcej
3.Zbigniew Rasielewski
członek Zarządu
606 411013   www  więcej
4.Krzysztof Buława
członek Zarządu
664 090436     więcej
5.Jacek Kowalski
członek Zarządu
662 228717     więcej
6.Wojciech Klabun
członek Zarządu
692 228717     więcej
Komitet Osiedlowy nr 1 w Toruniu
1.Wojciech Klabun
Przewodniczący Zarzadu
692 228717     więcej
2.Franciszek Beifus
członek Zarządu
607 611977     więcej
3.Sławomir Nadolski
członek Zarządu
     więcej
4.Arkadiusz Uzarowicz
członek Zarządu
508 256855     więcej
5.Michał Jakubaszek
członek Zarządu
607 636486     więcej
Komitet Osiedlowy nr 2 w Toruniu
Komitet Osiedlowy nr 3 w Toruniu
1.Jacek Kowalski
Przewodniczący Zarządu
662 228717     więcej
2.Dariusz Modrzewski
członek Zarządu
56 6511369     więcej
3.Aniela Hebel-­Szmak
członek Zarządu
     więcej
4.Cezary Bryś
członek Zarządu
505 033542     więcej
5.Ewa Zulewska
członek Zarządu
     więcej
Komitet Osiedlowy nr 4 w Toruniu
1.Zbigniew Rasielewski
Przewodniczący Zarządu
606 411013   www  więcej
2.Ludwik Szuba
członek Zarządu
601 653962     więcej
3.Jan Kawałkowski
członek Zarządu
     więcej
4.Krzysztof Buława
członek Zarządu
664 090436     więcej
powiat toruński (ziemski)
1.Jan Krzysztof Ardanowski
Przewodniczący Zarządu
   www  więcej
2.Michał Ramlau
Sekretarz
608 010681     więcej
3.Piotr Kowal
Skarbnik
692 435202     więcej
4.Jan Lipiński
członek Zarządu
605 531234     więcej
5.Dariusz Meller
członek Zarządu
667 665245     więcej
6.Leszek Syroka
członek Zarządu
603 241358     więcej
7.Sławomir Słowik
członek Zarządu
603 921500     więcej
powiat wąbrzeski
1.Jan Jóźków
Przewodniczący Zarządu
691 110946     więcej
2.Krzysztof Paczkowski
Sekretarz
512 155694     więcej
3.Zbigniew Markiewicz
Skarbnik
664 813749     więcej
4.Mirosław Kamiński
członek Zarządu
501 784985     więcej
5.Kazimierz Nowacki
członek Zarządu
604 436011     więcej
powiat włocławski (grodzki)
1.Jarosław Chmielewski
Przewodniczący Zarządu
607 050085     więcej
2.Joanna Borowiak
członek Zarządu
605 384034     więcej
3.Waldemar Zacharek
członek Zarządu
783 629624     więcej
4.Stanisław Krzemieniewski
członek Zarządu
608 653860     więcej
5.Krzysztof Kowalski
członek Zarządu
516167388     więcej
6.Mariola Gawłowska
członek Zarządu
796 773008     więcej
7.Helena Baranowska
członek Zarządu
607 467853     więcej
8.Robert Piekarski
członek Zarządu
603 940948     więcej
Komitet Osiedlowy Kazimierza Wielkiego i Zawiśle
1.Helena Baranowska
Przewodniczacy Zarządu
607 467853     więcej
2.Marek Kalinowski
członek Zarządu
602 583315     więcej
3.Jacek Bieniek
członek Zarządu
608 659295     więcej
4.Paweł Wiśniewski
członek Zarządu
607 047323     więcej
Komitet Osiedlowy Małe Południe
1.Stanisław Krzemieniewski
Przewodniczący Zarządu
608 653860     więcej
2.Roman Kubacki
członek Zarządu
606 588619     więcej
3.Irena Vuković-­Kwiatkowska
członek Zarządu
607 369358     więcej
Komitet Osiedlowy Południe i Michelin
1.Joanna Borowiak
Przewodniczący Zarządu
605 384034     więcej
2.Waldemar Zacharek
członek Zarządu
783 629624     więcej
3.Łukasz Nowak
członek Zarządu
606 224377     więcej
4.Grzegorz Rutkowski
członek Zarządu
606 249589     więcej
5.Krzysztof Kowalski
członek Zarządu
516167388     więcej
Komitet Osiedlowy Śródmieście
1.Robert Piekarski
Przewodniczący Zarządu
603 940948     więcej
2.Dariusz Jaworski
członek Zarządu
605 417916     więcej
3.Mirosław Piechocki
członek Zarządu
601 989455     więcej
4.Bogdana Rembiałkowska
członek Zarządu
694 386554     więcej
Komitet Osiedlowy Zazamcze
1.Jarosław Chmielewski
Przewodniczący Zarządu
607 050085     więcej
2.Dariusz Ossowski
członek Zarządu
698 471628     więcej
3.Władysław Słoboda
członek Zarządu
784 704052     więcej
powiat włocławski (ziemski)
Komitet w Gminach Brześć Kujawski i Lubanie
Ewa Kończyńska601 996544     więcej
Komitet w Gminach Lubień Kujawski i Chodecz
Sławomir Sołtysiński663 489929     więcej
Komitet w Gminach Kowal i Baruchowo
Marek Łatkowski501 558870     więcej
Komitet w Gminie Izbica Kujawska i Lubraniec
Jacek Kowalewski607 265156     więcej
Komitet w Gminach Boniewo i Choceń
Tomasz Olach601 819933     więcej
Komitet w Gminach Włocławek i Fabianki
Krzysztof Śmietana     więcej
Pełnomocnicy Forum Młodych PiS
Kamil Kołata509 524293     więcej
Regionalna Komisja Rewizyjna
1.Dorota Iwińska500 304253     więcej
2.Jerzy Zająkała604 795208     więcej

Biura Poselskie
Biuro Poselskie Posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego
ul. Piekary 35 m. 39
87-100 Toruń
Biuro Poselskie Posłanki Anny Sobeckiej
ul. Mickiewicza 9 m. 6
87-100 Toruń

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu