Okręg Bielsko-Biała
RSS
   Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 27 - Bielsko-Biała
   Komitety terenowe PiS
   powiat bielski (grodzki)
   Bielsko-Biała 1
   powiat bielski (ziemski)
   powiat cieszyński
   powiat pszczyński
   powiat żywiecki
   Pełnomocnik Forum Młodych PiS
   Regionalna Komisja Rewizyjna
   Biura Poselskie
Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 27 - Bielsko-Biała
Stanisław Szwed503 009263   www  więcej
Komitety terenowe PiS
powiat bielski (grodzki)
1.Stanisław Pięta
Przewodniczący Zarządu
604 221721     więcej
2.Maria Froncz
Sekretarz
603 507301     więcej
3.Marek Matlak
Skarbnik
694 312509     więcej
4.Konrad Łoś
członek Zarządu
503 314490     więcej
5.Roman Matyja
członek Zarządu
661 332111     więcej
6.Adam Michalski
członek Zarządu
664 128255     więcej
7.Grzegorz Puda
członek Zarządu
531 193339     więcej
Bielsko-Biała 1
1.Przemysław Drabek
Przewodniczący Zarządu
607 227090   www  więcej
2.Sławomir Leśków
Sekretarz
696 041692     więcej
3.Janusz Gałkowski
Skarbnik
512 317007   www  więcej
powiat bielski (ziemski)
1.Jacek Falfus
Przewodniczący Zarządu
602 466400   www  więcej
2.Magdalena Załęska
Sekretarz
510 484827     więcej
3.Józef Maziarz
Skarbnik
605 786457     więcej
4.Barbara Adamska
członek Zarządu
604 864315     więcej
5.Zdzisław Nowicki
członek Zarządu
602 480888     więcej
powiat cieszyński
1.Janusz Król
Przewodniczący Zarządu
508 134551     więcej
2.Mirosław Sitko
Sekretarz
665 534318     więcej
3.Janusz Dziedzic
Skarbnik
607 158417     więcej
4.Jan Kawulok
członek Zarządu
601 401452     więcej
5.Łucja Michałek
członek Zarządu
602 706417     więcej
powiat pszczyński
1.Waldemar Januszewski
Przewodniczący Zarządu
502 503938     więcej
2.Ryszard Mejsak
Sekretarz
694 215353     więcej
3.Tadeusz Bałuch
Skarbnik
505 001453     więcej
4.Grzegorz Gaża
członek Zarządu
603 921708     więcej
5.Aleksander Malcher
członek Zarządu
601 412804     więcej
powiat żywiecki
1.Kazimierz Matuszny
Przewodniczący Zarządu
502 207258     więcej
2.Wiesław Setla
Sekretarz
502 053408     więcej
3.Krystyna Sikora
Skarbnik
609 231444     więcej
4.Andrzej Kalata
członek Zarządu
693 370358     więcej
5.Jan Witkowski
członek Zarządu
509 357715     więcej
Pełnomocnik Forum Młodych PiS
Karolina Lewkowicz606 457495     więcej
Regionalna Komisja Rewizyjna
Rafał Leśkow600 825419     więcej

Biura Poselskie
Biuro Poselskie Posła Stanisława Pięty
ul. Krasińskiego 5a
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 8218121
www.spieta.com.pl
Biuro Poselskie Posła Stanisława Szweda
ul. Asnyka 19
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 8217162
www.stanislawszwed.pl
Biuro Poselskie Posła Jacka Falfusa
ul. Mostowa 1
43-300  Bielsko- Biała
tel.: 33 8169898
faks: 33 8169898

www.jacekfalfus.pl

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9