Okręg Elbląg
RSS
   Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 34 - Elbląg
   Pełnomocnicy powiatowi PiS
   powiat bartoszycki i miasto Bartoszyce
   powiat braniewski i miasto Braniewo
   powiat działdowski i miasto Działdowo
   powiat elbląski (grodzki)
   powiat elbląski (ziemski)
   powiat iławski
   powiat lidzbarski i miasto Lidzbark Warmiński
   powiat nowomiejski i miasto Nowe Miasto Lubawskie
   powiat ostródzki i miasto Ostróda
   Pełnomocnik Forum Młodych PiS
   Biura Poselskie
Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 34 - Elbląg
Leonard Krasulski55 2327359   www  więcej
Pełnomocnicy powiatowi PiS
powiat bartoszycki i miasto Bartoszyce
1.Jan Nadolny
Przewodniczący Zarządu
691 231720     więcej
2.Lech Andrzej Darski
Sekretarz
601 251395     więcej
3.Irena Wołosiuk
Skarbnik
515 700557     więcej
powiat braniewski i miasto Braniewo
1.Karol Motyka
Sekretarz
500 016929     więcej
2.Leon Limanowski
Skarbnik
603 168097     więcej
powiat działdowski i miasto Działdowo
1.Marek Strzyżewski
Przewodniczący Zarządu
798 853448     więcej
2.Krzysztof Synakowski
Sekretarz
505 023722     więcej
3.Renata Waszczak
Skarbnik
502 110440     więcej
powiat elbląski (grodzki)
1.Jerzy Wilk
Przewodniczący Zarządu
603 177490     więcej
2.Anna Wrońska
Sekretarz
     więcej
3.Jacek Perliński
Skarbnik
602 379699     więcej
4.Rafał Traks
członek Zarządu
601 508630
55 2327359 
   więcej
5.Janusz Hajdukowski
członek Zarządu
601 921980     więcej
6.Marek Pruszak
członek Zarządu
604 510831     więcej
powiat elbląski (ziemski)
1.Józef Szymczuk
Przewodniczący Zarządu
601 967830     więcej
2.Tadeusz Łabicki
Sekretarz
501 434690     więcej
powiat iławski
1.Jerzy Ewertowski
Przewodniczący Zarządu
668 380591     więcej
2.Grażyna Laskowska
Sekretarz
694 689884     więcej
3.Marek Polański
Skarbnik
503 042603     więcej
powiat lidzbarski i miasto Lidzbark Warmiński
Jacek Pawlik
Pełnomocnik
606 460247     więcej
powiat nowomiejski i miasto Nowe Miasto Lubawskie
1.Mieczysław Łydziński
Przewodniczący Zarzadu
606 763772     więcej
2.Łukasz Bartkowski
Sekretarz
692 805068     więcej
3.Andrzej Malinowski
Skarbnik
508 368652     więcej
powiat ostródzki i miasto Ostróda
1.Czesław Najmowicz
Przewodniczący Zarządu
605 822685   www  więcej
2.Jarosław Bogusz
Sekretarz
510 961630     więcej
3.Grzegorz Taciak
Skarbnik
691 359262     więcej
Pełnomocnik Forum Młodych PiS
Rafał Traks601 508630
55 2327359 
   więcej

Biura Poselskie
Biuro Poselsko-Senatorskie Posłów Leonarda Krasulskiego, Zbigniewa Babalskieg
ul. 1 Maja 2
82-300 Elbląg
tel.: 55 6415899
faks: 55 6415899

Biuro Poselskie Posła Zbigniewa Babalskiego
ul. 1 Maja 2
82-300 Elbląg
tel.: 55 6415899
faks: 55 6415899

Biuro Poselskie Posła Zbigniewa Babalskiego
ul. Jagiełły 26
13-200 Działdowo
tel.: 23 6976426
faks: 23 6975065
Biuro Poselskie Posła Zbigniewa Babalskiego
ul. K. Wyszyńskiego 20
11-100  Lidzbark Warmiński
Biuro Poselskie Posła Zbigniewa Babalskiego
ul. 3 Maja 18
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel.: 56 4743109
Biuro Poselskie Posła Zbigniewa Babalskiego
ul. Jana Pawła II 3
14-100 Ostróda
tel.: 89 6421765

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9