Rząd (2005-2007)
RSS

Po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 27.09.2005 r. prezes partii Jarosław Kaczyński wyznaczył na premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który 19.10.2005 r. został desygnowany na tę funkcję przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a 31.10.2005 r. zaprzysiężony na Prezesa Rady Ministrów wraz z nowopowołanym rządem. 10.11.2005 r. gabinet Kazimierza Marcinkiewicza otrzymał od Sejmu wotum zaufania. Treść expose Kazimierza Marcinkiewicza

Na początku był to rząd mniejszościowy. Jednak po podpisaniu 27.04.2006 r. przez Prawo i Sprawiedliwość, Samoobronę oraz Narodowe Koło Parlamentarne, a następnie 5.05.2006 r. przez Ligę Polskich Rodzin umowy koalicyjnej utworzona została większościowa koalicja rządowa. Treść umowy koalicyjnej

10.07.2006 r. Kazimierz Marcinkiewicz podał się do dymisji. Tego samego dnia Prezydent RP Lech Kaczyński desygnował na premiera Jarosława Kaczyńskiego, który wraz ze swoim gabinetem został zaprzysiężony 14.07.2006 r. Nowy premier otrzymał wotum zaufania od Sejmu 19.07.2006 r. Treść expose Jarosława Kaczyńskiego

21.09.2006 r. Jarosław Kaczyński po spotkaniu z komitetem politycznym zwrócił się do prezydenta o odwołanie Andrzeja Leppera ze stanowiska wicepremiera i Ministra Rolnictwa. Następnego dnia Lech Kaczyński odwołał Leppera z rządu.

16.10.2006 r. prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz liderzy Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony podpisali nowa umowę koalicyjną Treść umowy koalicyjnej

11.08.2007 r. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości wyraziła zgodę na podjęcie działań zmierzających do przedterminowych wyborów. 13.08.2007 r. Prezydent Lech Kaczyński na wniosek Prezesa Rady Ministrów odwołał z rządu ministów rekomendowanych przed Ligę Polskich Rodzin oraz Samoobronę.

5.11.2007 r. po wyborach parlamentarnych Jarosław Kaczyński podał rząd do dymisji. Została ona przyjęta. Gabinet Jarosława Kaczyńskiego pełnił swoje obowiązki do 16.11.2007 r. - do momentu zaprzysiężenia nowego rządu.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9